Piute Mountain / Sheep Mountain / Mt. Barcroft / White Mountain Peak - October 29, 2011 - piotrowski