Mt. Whitney Mountaineer's Route Day-Climb - April 24, 2010 - piotrowski