Mt. Whitney From Meysan Lakes Trailhead - August 7, 2009 - piotrowski