Meysan Lakes Trailhead To Mt. Whitney - August 21, 2009 - piotrowski