Meysan Lakes To Mt. Whitney - August 13-15, 2010 - piotrowski